logo for Advokat Kaare Kristensen
 
ForsideKontaktByg & boFamilienErhvervProfil


Familieret

Om familieretÆgteskab og ægtepagtPapirløse parSkilsmisse og separationDødsfald og bodelingTestamente og arvSkader og erstatningerRetshjælp og fri procesBeneficeret forsvarer


Kaare Kristensen
AdvokatAnpartsselskab

Reg 1010582055
CVR 20099682

Kolofon - web grundlag


Advokat Kaare Kristensen (H)
Silkeborgvej 37
7400 Herning

Telf  97 12 62 11
Fax  96 62 60 30
info@advokatkaarekristensen.dk

CVR  20 09 96 82

Bank: Sparbank
Reg.:  9873
Kto.:  6920 454

Afdeling i Kibæk
Ollingvej 1
6933 Kibæk

Telf  97 19 25 95
Fax  96 94 60 00
info@advokatkaarekristensen.dk

Åbningstider:
Herning
Man-fre  kl 08:00 til 16:00
Kibæk
Efter aftale

Dødsfald og bodeling

Kontakt din advokat med det samme ved dødsfald, så du er forberedt på skifteretten.

Der er mange ting at tage hånd om, og det kan være svært at bevare overblikket. Derfor er det vigtigt at tage kontakt til advokaten med det samme, hvis ægtefællen afgår ved døden. Advokaten forbereder dig også til skifterettens indkaldelse.

Rør ikke ved indbo og kontakt banken for at få stoppet de unødvendige betalinger.

Skifteretten

Skifteretten sikrer at der sker et lovligt skifte og at testamenter respekteres.

Arvinger disponerer først over boet, når der er taget stilling til boets behandling.

Vedgåelse af arv og gæld.

Når men vedgår arv og gæld, hæfter man også for udgifterne hvis de bliver større end formuen. Man kan dog godt fortryde at vedgå sig arv og gæld.

Uskiftet bo

Hvis du mister din ægtefælle, kan du vælge at sidde i uskiftet bo, hvorved du beholder råderetten over din ægtefælles formue. Ved uskiftet bo skal der ikke udbetales arv til børn, og du kan frit bruge af midlernerne.

Der er begrænsninger og forpligtigelser i forhold til fælles formue ved uskiftet bo, og har afdøde ægtefælle særbørn, skal de afgive skriftlig tilladelse til at du kan side i uskiftet bo.

Hvis du ønsker at indgå i nyt ægteskab, skal der skiftes bo med arvingerne inden.

Bobestyrer

Afdøde kan have i sit testamente have bestemt, hvem der skal være bobestyrer ved dødsfald.


Corner fillCorner fill

Advokat Kaare Kristensen (H)  •  Silkeborgvej 37  •  7400 Herning  •  telefon 97 12 62 11  97 12 62 11  •  mailadressen er:  info@advokatkaarekristensen.dkCMS/CRM by webprofil.com™